Skip to content

Banker i Norge

Her gir vi deg oversikt over alle bankene som vi har i Norge! Om det er til huslån, billån, hyttelån eller forbrukslån – vi har dem alle!

Start gjerne her: Banker i Norge

Vi vil også prøve å komme med noen ord om nettsider som Lånepenger.no på dagen, hva vil AI ha å si for fremtiden innen finans, og ting du som vanlig forbruker bør huske på ved låneopptak.

Forretningsbank og sparebank – hva er forskjellen?

Listen vår inneholder både forretningsbanker og sparebanker – som kan være greit å vite forskjellen på.

Fra Wikipedia:

En sparebank er en bank som er organisert som en selveiende institusjon, det vil si uten eksterne eiere. Dette til forskjell fra en forretningsbank organisert som et aksjeselskap og altså med aksjonærene som eiere. De første sparebankene ble opprettet i Storbritannia i 1810.

En forretningsbank eller en kommersiell bank (ble tidligere også kalt aksjebank) er en bank som mottar innskudd fra allmenheten og gir lån til forretnings- og annen virksomhet. De yter også allsidige tjenester til privatpersoner. Avhengig av hvilket bankens arbeidsormåde kan den kalles handelsbank, industribank, hypotekbank eller lignende. Som kapitalformidlere har forretningsbankene spilt en stor rolle for utviklingen av det moderne samfunn.