Skip to content

BRAbank ASA

Stiftet: 28.03.2014
Hovedkontor: Bergen
Største aksjonær: Prioritet Group Ab
Nettside: https://brabank.no/

Fra Wikipedia:

BRAbank ASA (stiftet 1. oktober 2003 som Verdibanken ASA) er en heldigital bank med hovedkontor i Oslo. Banken har konsesjon fra Finanstilsynet til å drive bankvirksomhet i Norge og er medlem av Bankenes sikringsfond.

Monobank ASA ble stiftet 28. mars 2014, og fikk 11. november 2015 konsesjon av Finanstilsynet til å drive bankvirksomhet i Norge. Åtte dager senere, 19. november, åpnet banken med tilbud om forbrukslån og høyrentekonto.

16. februar 2017 ble banken notert på Merkur Market. I mai samme år startet banken virksomhet i Finland.

28. juni 2019 slo Monobank og BRAbank seg sammen, etter at sammenslåingen ble vedtatt på generalforsamling 20. mars og godkjent av Finanstilsynet den 9. mai.

Verdibanken ASA ble stiftet 1. oktober 2003, og åpnet 17. november som forretningsbank samme år. Bankens stiftere ønsket å formidle kristne verdier ved å tilrettelegge for utvikling av ideell virksomhet og fokusere på etikk knyttet til kapitalforvaltning. Dette innebærte blant annet at banken finansierte formål som var samfunnsbyggende og som bidro til å verne om mennesker og miljø. Kapitalen skule ikke anvendes til formål som brøt med menneskerettighetene, skadet miljøet eller fornedret menneskeverdet.

Verdibanken hadde omkring 300 aksjonærer, hvorav flere ideelle organisasjoner. Blant andre aksjonærer var Kragerø Sparebank, Remco AS, Alfred Bergs verdipapirfond, Mentor Medier AS og Byholt AS.

7. april 2016 skiftet banken navn til Easybank ASA, og endret samtidig retning fra å være en bank med kristen formålsparagraf til å være en vanlig forbruksbank.

1. oktober 2020 slo Easybank og BRAbank seg sammen, og den nyfusjonerte banken ble dagen etter tatt opp til handel på Merkur Market.

Les mer om BRAbank ASA her